Velkommen til visning i Sørumsgata 11 Lillestrøm, hver tirsdag i uke 4, 5, 6 og 7 fra kl 16.00-17.30

Film: Dovrekvartalet Lillestrøm

Film av takterrasse

Film illustrasjon